Đây là bộ tranh minh họa Quảng bá sản phẩm Ensure GOLD cho dịp tết Nguyên đán 2018 do Cloudpillow Studio phối hợp cùng Abbott Nutrion Vietnam thực hiện. Bộ tranh gồm 05 bức, mô tả cảnh giá đình đoàn viên trong dịp tết.