02 Apr

Uber Gắn Kết

Chùm tranh 05 bức, kể lại các kỷ niệm của các tài xế UBER. Mỗi bức hình là một câu truyện, một cảm xúc khó quên mà chính các tài xế, các khách hàng của UBER từng trỉa nghiệm. Chùm ảnh được minh họa bởi Cloudpillow Studio cho dịp Tết Nguyên Đán năm 2018

29 Nov

Tết trao sức khỏe, Xuân trọn ước mơ

Đây là bộ tranh minh họa Quảng bá sản phẩm Ensure GOLD cho dịp tết Nguyên đán 2018 do Cloudpillow Studio phối hợp cùng Abbott Nutrion Vietnam thực hiện. Bộ tranh gồm 05 bức, mô tả cảnh giá đình đoàn viên trong dịp tết.